Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014Η Γη σχηματίστηκε πριν, περίπου, 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.
100 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα σχηματίστηκε ο ήλιος.
Σε όλο αυτό το διάστημα μεταβάλλεται τόσο η ίδια η Γη όσο και η ζωή πάνω σε αυτή.
Το αρχείο των απολιθωμάτων δείχνει τις αλλαγές των μορφών ζωής στην πορεία του χρόνου.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Σχηματισμός Γης

1 ΜΑΡΤΙΟΥ: Πρώτη μορφή ζωής ( βακτήρια )

22 ΙΟΥΛΙΟΥ: Πρώτοι σύνθετοι μονοκύτταροι οργανισμοί
15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Εμφάνιση των πρώτων πολυκύτταρων οργανισμών
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Πρώτα σπονδυλωτά
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Πρώτα χερσαία ζώα
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Εμφάνιση εντόμων
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Έντομα με πτερύγια
7-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τα πρώτα ερπετά
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Εμφανίζονται οι πρώτοι δεινόσαυροι
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τα πρώτα θηλαστικά
15-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Ακμή δεινοσαύρων
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Τα πρώτα πτηνά
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Εμφάνιση ανθοφόρων φυτών
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Εξαφάνιση δεινοσαύρων και ακμή των θηλαστικών
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Οι πρώτοι ανθρωποειδείς πίθηκοι
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 23:40: Εμφανίζονται οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 23:59:59: Η περίοδος της δικής μας ύπαρξηςThe Earth formed before , about 4.6 billion years .100 million years earlier formed the sun .Throughout this period varies as the Earth itself and the life on it.The fossil record shows the changes in life forms over time .

RECONSTRUCTION OF EVENTS IN SCALE ONE YEAR

JANUARY 1 : Formation of EarthMarch 1 : First form of life (bacteria )July 22 : Leading complex unicellular organismsAugust 15th : See the first multicellular organismsNovember 18 : First vertebrateDECEMBER 1 : first land animalsDECEMBER 3 : Showing insectsDecember 6 : Insects with wings7-8 December : The first reptilesDECEMBER 13 : Showing the first dinosaursDecember 14 : The first mammals15-25 DECEMBER : Acne dinosaursDecember 18 : The first birdsDECEMBER 21 : View of flowering plantsDecember 26 : Dinosaur Extinction and acne mammalsDecember 30 : The first apes31 DECEMBER TIME 23:40 : Showing the first modern humansDECEMBER 31 , 23:59:59 : The period of our existence.