Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Μαγευτικό το Καρπενήσι και το Φεγγάρι του.
Karpenissi.Our Magical city and our ancient mountains under the moon.

Photo Credit : Jim  Deligeorgopoulos

 
Photo Credit : Jim  Deligeorgopoulos


Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ

Φωτογραφία του Ήλιου μας μετά την τελική επεξεργασία.Συγκριτικά ο Δίας που είχα τραβήξει παλιότερα αυτό το έτος απο το παρατηρητηριο  και η γη μας.Τα μεγέθη έχουν υπολογιστεί και είναι συγκριτικώς πραγματικά.