Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019


Το Αστεροσκοπειο ARTEMIS στην υπηρεσία του προγράμματος ARIEL της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) σαν επίγειος σταθμός παρακολούθησης Έξω-πλανητικών συστημάτων.


Just launched it! We are happy to announce the opening of the ExoClock website, dedicated to the ARIEL space mission! 
If you are an exoplanet observer already, you can get started by registering here: www.exoclock.space

If you are inexperienced in exoplanet observations but willing to learn, you can find details on how to conduct observations and analysis through www.exoworldsspies.com


Everyone is welcome to join us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου